Företag

Föreläsning för ditt företag

Bli inspirerad till rörelse

Jag kan massor om träning, kost och hälsa. Under mina studieår och inom idrotten har jag förstått hur viktigt det är med fysisk aktivitet.

Puls

Hjärtats puls är ett enkelt sätt att bedöma på vilken intensitet det aeroba systemet arbetar. Inom hockey är intensiteten på isen oftast hög pga det öppna spelet som innebär riktningsförändringar, accelerationer och stopp. Detta gör att musklerna måste producera mycket kraft och responsen blir att pumpen stiger snabbt. Jag har vid många mätningar sett att elithockeyspelare ofta når upp till 95-95% av maximal puls under ett hockeybyte. Det är därför viktigt att kroppen hinner återhämta sig efter den tuffa intensiteten på isen när man väl sitter i båset mellan byten. Detta innebär att kroppen måste skölja bort mjölksyra och återställa den syreskulden som uppstått. Jag använder puls som verktyg när jag tränar idrottare för att träna rätt kvalité efter passets syfte. Om syftet exempelvis är att förbättra konditionen är det viktigt att passet inte har för låg intensitet och med pulsen som mått går det att mäta intensiteten. Det är inte lönt att använda puls som verktyg vid träning av barn då de inte utvecklat sitt aeroba system till fullo.

KontaktGenom att använda detta formulär samtycker du till lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.