Hockeyfys

Passar dig som enskild hockeyspelare, förening eller klubb

OM HOCKEY

Hockey är en komplex sport. Det krävs snabbhet och explosivitet för att manövrera en tackling, finta en motståndare eller komma först till pucken. Dessutom krävs det att en hockeyspelare orkar upprepa momenten under ett byte. Likaså sker ett antal byten per period och slutligen match. När man översätter detta i fysiolog så krävs styrka, explosivitet, snabbhet, uthållighet och kondition. Det är många träningskvalitéer som måste utvecklas!

fysiologin inom hockey

Styrka

producera kraft
Inom hockey krävs en hög kraftutveckling för ett slagskott, för att orka stå emot djupa positioner där ben och armar kan befinna sig i alla möjliga lägen och vara stark i närkamper.

Explosivitet

Snabb kraftproduktion
Hockey är en snabb sport och förmågan att explosivt förflytta sig inom olika rörelseplan kan vara avgörande.

Snabbhet

Förflytta dig snabbt
Snabbhet är beroende av flera andra kvalitéer. Fullständig rörlighet och explosivitet möjliggör att du snabbt kan använda all den energi du omsätter till rörelse. Ett exempel är att snabbt kunna överföra kraften ned i skridskorna.

Uthållighet

Arbeta med mjölksyra
Med uthållighet menas musklernas förmåga att producera upprepad kraft trots trötthet, ofta mjölksyra. Ett hockeybyte med hög intensitet kan ge mjölksyra på kort tid och förmågan att fortsätta producera kraft trots denna trötthet definieras som uthållighet.

Kondition

Syresätt dina muskler
Med kondition menas hjärtats förmåga att leverera syre till arbetande muskler och transportera ut koldioxid ur kroppen. Konditions mäts ofta som maximal syreupptagningsförmåga och är även viktigt för din förmåga att hinna återhämta dig mellan byten och matcher.

Puls

Hjärtats puls är ett enkelt sätt att bedöma på vilken intensitet det aeroba systemet arbetar. Inom hockey är intensiteten på isen oftast hög pga det öppna spelet som innebär riktningsförändringar, accelerationer och stopp. Detta gör att musklerna måste producera mycket kraft och responsen blir att pumpen stiger snabbt. Jag har vid många mätningar sett att elithockeyspelare ofta når upp till 95-95% av maximal puls under ett hockeybyte. Det är därför viktigt att kroppen hinner återhämta sig efter den tuffa intensiteten på isen när man väl sitter i båset mellan byten. Detta innebär att kroppen måste skölja bort mjölksyra och återställa den syreskulden som uppstått. Jag använder puls som verktyg när jag tränar idrottare för att träna rätt kvalité efter passets syfte. Om syftet exempelvis är att förbättra konditionen är det viktigt att passet inte har för låg intensitet och med pulsen som mått går det att mäta intensiteten. Det är inte lönt att använda puls som verktyg vid träning av barn då de inte utvecklat sitt aeroba system till fullo.

Styrketräning

Styrketräning bör implementeras i träning redan vid ung ålder. Hur träningen genomförs anpassas efter ålder, mognadsgrad och utövarens teknik. Det är viktigt att påbörja styrketräning tidigt för att bygga muskelmassa, utveckla rörlighet och lära kroppen att tåla stegrande träningsdoser.

KontaktGenom att använda detta formulär samtycker du till lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.